กีต้าร์คอร์ด: F#m6/Db-Slash

คอร์ด F#m6/Db-Slash
Guitar Chords F#m6/Db-Slash
F#m6/Db หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด F#m6 กับคอร์ด Db คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#m6/Db-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#m6/Db-Slash-1คอร์ด F#m6/Db-Slash-2คอร์ด F#m6/Db-Slash-3คอร์ด F#m6/Db-Slash-4คอร์ด F#m6/Db-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง