กีต้าร์คอร์ด: F#m7/E-Slash

คอร์ด F#m7/E-Slash
Guitar Chords F#m7/E-Slash
F#m7/E หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด F#m7 กับคอร์ด E และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#m7/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#m7/E-Slash-1คอร์ด F#m7/E-Slash-2คอร์ด F#m7/E-Slash-3คอร์ด F#m7/E-Slash-4คอร์ด F#m7/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง