กีต้าร์คอร์ด: F#/C#-Slash

คอร์ด F#/C#-Slash
Guitar Chords F#/C#-Slash
F#/C# หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด F# กับคอร์ด C# โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#/C#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#/C#-Slash-1คอร์ด F#/C#-Slash-2คอร์ด F#/C#-Slash-3คอร์ด F#/C#-Slash-4คอร์ด F#/C#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง