กีต้าร์คอร์ด: F#sus4-Power

คอร์ด F#sus4-Power
Guitar Chords F#sus4-Power
F#sus4(p) or B5/F# Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F#, B, (F#) และ (B). โดยสองสายล่างจะเล่นโน๊ตหนึ่งสายหรือสองสายก็ได้ F# (ในสายที่ 4) และ B (ในสายที่ 3) จะได้เสียงที่แตกต่าง F#sus4(p) มีระยะห่างสองโน๊ต (root และ perfect สายที่ 4). อาจมีให้เห็นในรูปแบบ B5/F# (สลับเล่นเสียงเบสของคอร์ดหลัง) or F#4.
Note: F#, B, x or F#, x or B
Step: 1-41(F#/Gb), 4(B)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#sus4-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#sus4-Power type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง