กีต้าร์คอร์ด: F/A#-Slash

คอร์ด F/A#-Slash
Guitar Chords F/A#-Slash
F/A# หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด F กับคอร์ด A# ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: F/A#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F/A#-Slash-1คอร์ด F/A#-Slash-2คอร์ด F/A#-Slash-3คอร์ด F/A#-Slash-4คอร์ด F/A#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง