กีต้าร์คอร์ด: F/A-Slash

คอร์ด F/A-Slash
Guitar Chords F/A-Slash
F/A หรือสแลชคอร์ด ประกอบไปด้วยโน๊ต A, F, A, C and F. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 โดยสายที่ 5 เล่นเปิดสาย คอร์ด F/A มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด F เม'เจอะ กับ A โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส
Note: A, F, A, C, F
Step: A-1-3-51(F), 3(A), 5(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F/A-Slash-1คอร์ด F/A-Slash-2คอร์ด F/A-Slash-3คอร์ด F/A-Slash-4คอร์ด F/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง