กีต้าร์คอร์ด: F/Eb-Slash

คอร์ด F/Eb-Slash
Guitar Chords F/Eb-Slash
F/Eb หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด F กับคอร์ด Eb และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: F/Eb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F/Eb-Slash-1คอร์ด F/Eb-Slash-2คอร์ด F/Eb-Slash-3คอร์ด F/Eb-Slash-4คอร์ด F/Eb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง