กีต้าร์คอร์ด: F

คอร์ด F
Guitar Chords F
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Basic major triad
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = F
F + major interval = A (scale degree = 3rd)
A + minor interval = C (scale degree = 5th)
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, C, F, A, C, F
Step: 1-3-51(F), 3(A), 5(C)
Alternative names: FM, Fmaj, Fa-major, F-dur
Level: Intermediate
Importance: Very important
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, C, F, A, C, F
Step: 1-3-51(F), 3(A), 5(C)
Alternative names: FM, Fmaj, Fa-major, F-dur
Level: Intermediate
Importance: Very important

การจับคอร์ดกีต้าร์: F ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F type 1คอร์ด F type 2คอร์ด F type 3คอร์ด F type 4คอร์ด F type 5คอร์ด F type 6คอร์ด F type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง