กีต้าร์คอร์ด: F3-Power

คอร์ด F3-Power
Guitar Chords F3-Power
F3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F และ A. คอร์ด F3-Power เป็น เม'เจอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (F) และ เม'เจอะ เธิท (A). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
Note: F, A
Step: 1-31(F), 3(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F3-Power type 1คอร์ด F3-Power type 2คอร์ด F3-Power type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง