กีต้าร์คอร์ด: F7

คอร์ด F7
Guitar Chords F7
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The note Eb on the second string is not required, but can be played on the 4th fret if needed.
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, C, Eb, A, C or Eb, F
Step: 1-3-5-b71(F), 3(A), 5(C), b7(D#/Eb)
Alternative names: Fdom7, (F-septim)
Step: 1-3-5-b71(F), 3(A), 5(C), b7(D#/Eb)
Alternative names: Fdom7, (F-septim)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F7 type 1คอร์ด F7 type 2คอร์ด F7 type 3คอร์ด F7 type 4คอร์ด F7 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง