กีต้าร์คอร์ด: Fm/C-Slash

คอร์ด Fm/C-Slash
Guitar Chords Fm/C-Slash
Fm/C หรือสแลชคอร์ด ในโครงสร้างประกอบด้วยโน๊ต C, F, Ab, C and F. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 คอร์ดนี้จะเล่นโดยทาบนิ้วชี้ที่เฟล็ตทึ่หนึ่ง The Fm/C ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด F ไม'เนอะ กับ C โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส
Note: C, F, Ab, C, F
Step: C-1-b3-51(F), b3(G#/Ab), 5(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Fm/C-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fm/C-Slash-1คอร์ด Fm/C-Slash-2คอร์ด Fm/C-Slash-3คอร์ด Fm/C-Slash-4คอร์ด Fm/C-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง