กีต้าร์คอร์ด: Fm6

คอร์ด Fm6
Guitar Chords Fm6
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, C, F, Ab, D, F
Step: 1-b3-5-61(F), b3(G#/Ab), 5(C), 6(D)
Alternative names: Fmin6, Fm(add6), F-6
Step: 1-b3-5-61(F), b3(G#/Ab), 5(C), 6(D)
Alternative names: Fmin6, Fm(add6), F-6

การจับคอร์ดกีต้าร์: Fm6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fm6 type 1คอร์ด Fm6 type 2คอร์ด Fm6 type 3คอร์ด Fm6 type 4คอร์ด Fm6 type 5คอร์ด Fm6 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง