กีต้าร์คอร์ด: Fmaj7

คอร์ด Fmaj7
Guitar Chords Fmaj7
The string 1 (E) is left open.
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, A, C, E
Step: 1-3-5-71(F), 3(A), 5(C), 7(E)
Alternative names: FM7, Fmaj7
Step: 1-3-5-71(F), 3(A), 5(C), 7(E)
Alternative names: FM7, Fmaj7

การจับคอร์ดกีต้าร์: Fmaj7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fmaj7 type 1คอร์ด Fmaj7 type 2คอร์ด Fmaj7 type 3คอร์ด Fmaj7 type 4คอร์ด Fmaj7 type 5คอร์ด Fmaj7 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง