กีต้าร์คอร์ด: Fsus4-Power

คอร์ด Fsus4-Power
Guitar Chords Fsus4-Power
Fsus4(p) or Bb5/F Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F, Bb, (F) และ (Bb). โดยสองสายล่างจะเล่นโน๊ตหนึ่งสายหรือสองสายก็ได้ F (ในสายที่ 4) และ Bb (ในสายที่ 3) จะได้เสียงที่แตกต่าง Fsus4(p) มีระยะห่างสองโน๊ต (root และ perfect สายที่ 4). อาจมีให้เห็นในรูปแบบ Bb5/F (สลับเล่นเสียงเบสของคอร์ดหลัง) or F4.
Note: F, Bb, x or F, x or Bb
Step: 1-41(F), 4(A#/Bb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Fsus4-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fsus4-Power type 1คอร์ด Fsus4-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง