กีต้าร์คอร์ด: G#dim7

คอร์ด G#dim7
Guitar Chords G#dim7
You must leave out the 2nd and 1st strings.
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: E#, B, D, G#
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(G#/Ab), b3(B), b5(D), 6(E#/F)
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(G#/Ab), b3(B), b5(D), 6(E#/F)

การจับคอร์ดกีต้าร์: G#dim7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G#dim7 type 1คอร์ด G#dim7 type 2คอร์ด G#dim7 type 3คอร์ด G#dim7 type 4คอร์ด G#dim7 type 5คอร์ด G#dim7 type 6คอร์ด G#dim7 type 7คอร์ด G#dim7 type 8

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง