กีต้าร์คอร์ด: G#m/B-Slash

คอร์ด G#m/B-Slash
Guitar Chords G#m/B-Slash
G#m/B หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด G#m กับคอร์ด B และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G#m/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G#m/B-Slash-1คอร์ด G#m/B-Slash-2คอร์ด G#m/B-Slash-3คอร์ด G#m/B-Slash-4คอร์ด G#m/B-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง