กีต้าร์คอร์ด: G#m

คอร์ด G#m
Guitar Chords G#m
You must leave out the 6th and 5th strings. G#(Ab) minor chord's
Alternative names:G#min, G#-, (Sol diez minor, G# moll).
Scale G# or Ab: Ab Bbm Cm C# Eb Fm Gdim
Note: D#, B, D#, G#
Step: 1-b3-51(G#/Ab), b3(B), 5(D#/Eb)
Step: 1-b3-51(G#/Ab), b3(B), 5(D#/Eb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: G#m ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G#m type 1คอร์ด G#m type 2คอร์ด G#m type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง