กีต้าร์คอร์ด: G#m7/Eb-Slash

คอร์ด G#m7/Eb-Slash
Guitar Chords G#m7/Eb-Slash
G#m7/Eb หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด G#m7 กับคอร์ด Eb โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G#m7/Eb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G#m7/Eb-Slash-1คอร์ด G#m7/Eb-Slash-2คอร์ด G#m7/Eb-Slash-3คอร์ด G#m7/Eb-Slash-4คอร์ด G#m7/Eb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง