กีต้าร์คอร์ด: G/A#-Slash

คอร์ด G/A#-Slash
Guitar Chords G/A#-Slash
G/A# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด G กับคอร์ด A# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G/A#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G/A#-Slash-1คอร์ด G/A#-Slash-2คอร์ด G/A#-Slash-3คอร์ด G/A#-Slash-4คอร์ด G/A#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง