กีต้าร์คอร์ด: G/A-Slash

คอร์ด G/A-Slash
Guitar Chords G/A-Slash
G/A หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด G กับคอร์ด A โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G/A-Slash-1คอร์ด G/A-Slash-2คอร์ด G/A-Slash-3คอร์ด G/A-Slash-4คอร์ด G/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง