กีต้าร์คอร์ด: G/Bb-Slash

คอร์ด G/Bb-Slash
Guitar Chords G/Bb-Slash
G/Bb หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด G กับคอร์ด Bb โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G/Bb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G/Bb-Slash-1คอร์ด G/Bb-Slash-2คอร์ด G/Bb-Slash-3คอร์ด G/Bb-Slash-4คอร์ด G/Bb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง