กีต้าร์คอร์ด: G/C-Slash

คอร์ด G/C-Slash
Guitar Chords G/C-Slash
G/C หรือสแลชคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต C, D, G, B and G. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 สายที่ 4(D), 3(G) and 2(B) เล่นสายเปิด คอร์ด G/C เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด G เม'เจอะ กับ C ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง คอร์ดเริ่มเล่นเฟล็ตทึ่ 3
Note: C, D, G, B, G
Step: C-1-3-51(G), 3(B), 5(D)
Level: -
Level: -

การจับคอร์ดกีต้าร์: G/C-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G/C-Slash type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง