กีต้าร์คอร์ด: G6-Power

คอร์ด G6-Power
Guitar Chords G6-Power
G6 (3.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต G และ E. คอร์ด G6-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด G5 แต่แทน 5 ด้วย 6, G6(p) ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ GM6(p), Em3/G.
Note: G, E
Step: 1-61(G), 6(E)

การจับคอร์ดกีต้าร์: G6-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G6-Power type 1คอร์ด G6-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง