กีต้าร์คอร์ด: G6/B-Slash

คอร์ด G6/B-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ด
Guitar Chords G6/B-Slash
G6/B หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด G6 กับคอร์ด B ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G6/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G6/B-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ด-1คอร์ด G6/B-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ด-2คอร์ด G6/B-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ด-3คอร์ด G6/B-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ด-4คอร์ด G6/B-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – วิธีการจับคอร์ด-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง