กีต้าร์คอร์ด: G6

คอร์ด G6
Guitar Chords G6
The strings 4(D), 3(G), 2(B) and 1(E) are left open.
Scale G: G Am Bm C D Em F#dim
Note: G, B, D, G, B, E
Step: 1-3-5-61(G), 3(B), 5(D), 6(E)
Alternative names: GM6, Gadd6, Gmaj6
Step: 1-3-5-61(G), 3(B), 5(D), 6(E)
Alternative names: GM6, Gadd6, Gmaj6

การจับคอร์ดกีต้าร์: G6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G6 type 1คอร์ด G6 type 2คอร์ด G6 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง