กีต้าร์คอร์ด: G7-5

คอร์ด G7-5
Guitar Chords G7-5
The string 2 (B) is left open.
Scale G: G Am Bm C D Em F#dim
Note: G, Db, F, B, B
Step: 1-3-b5-b71(G), 3(B), b5(C#/Db), b7(F)
Alternative names: G7b5, Gdom7b5
Step: 1-3-b5-b71(G), 3(B), b5(C#/Db), b7(F)
Alternative names: G7b5, Gdom7b5

การจับคอร์ดกีต้าร์: G7-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G7-5 type 1คอร์ด G7-5 type 2คอร์ด G7-5 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง