กีต้าร์คอร์ด: G7sus4

คอร์ด G7sus4
Guitar Chords G7sus4
The guitar strings 4(D) and 3(G) are left open.
Scale G: G Am Bm C D Em F#dim
Note: G, C, D, G, C, F
Step: 1-4-5-b71(G), 4(C), 5(D), b7(F)
Alternative names: G7sus, G7sus4
Step: 1-4-5-b71(G), 4(C), 5(D), b7(F)
Alternative names: G7sus, G7sus4

การจับคอร์ดกีต้าร์: G7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G7sus4 type 1คอร์ด G7sus4 type 2คอร์ด G7sus4 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง