กีต้าร์คอร์ด: G9b5

คอร์ด G9b5
Guitar Chords G9b5
This chord is played start on fret 2 Is 7b5 with added 9th
Scale structure: R-3-m5-m7-9
Interval structure:
Note: G B Db F A
Alternative names: G9(b5), G9(-5), G7/9(b5)
Level: Advanced
Importance: Rarely used
Note: G B Db F A
Alternative names: G9(b5), G9(-5), G7/9(b5)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: G9b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G9b5 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง