กีต้าร์คอร์ด: Gadd9

คอร์ด Gadd9
Guitar Chords Gadd9
The strings 5(A), 4(D) and 2(B) are left open.
Note: G, A, D, A, B, G
Step: 1-3-5-91(G), 3(B), 5(D), 9(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gadd9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gadd9 type 1คอร์ด Gadd9 type 2คอร์ด Gadd9 type 3คอร์ด Gadd9 type 4คอร์ด Gadd9 type 5คอร์ด Gadd9 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง