กีต้าร์คอร์ด: Gb/Ab-Slash

คอร์ด Gb/Ab-Slash
Guitar Chords Gb/Ab-Slash
Gb/Ab หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Gb กับคอร์ด Ab ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gb/Ab-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gb/Ab-Slash-1คอร์ด Gb/Ab-Slash-2คอร์ด Gb/Ab-Slash-3คอร์ด Gb/Ab-Slash-4คอร์ด Gb/Ab-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง