กีต้าร์คอร์ด: Gb/D#-Slash

คอร์ด Gb/D#-Slash
Guitar Chords Gb/D#-Slash
Gb/D# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Gb กับคอร์ด D# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gb/D#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gb/D#-Slash-1คอร์ด Gb/D#-Slash-2คอร์ด Gb/D#-Slash-3คอร์ด Gb/D#-Slash-4คอร์ด Gb/D#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง