กีต้าร์คอร์ด: Gb/E-Slash

คอร์ด Gb/E-Slash
Guitar Chords Gb/E-Slash
Gb/E หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Gb กับคอร์ด E และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gb/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gb/E-Slash-1คอร์ด Gb/E-Slash-2คอร์ด Gb/E-Slash-3คอร์ด Gb/E-Slash-4คอร์ด Gb/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง