กีต้าร์คอร์ด: Gbm/D-Slash

คอร์ด Gbm/D-Slash
Guitar Chords Gbm/D-Slash
Gbm/D หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Gbm กับคอร์ด D คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gbm/D-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gbm/D-Slash-1คอร์ด Gbm/D-Slash-2คอร์ด Gbm/D-Slash-3คอร์ด Gbm/D-Slash-4คอร์ด Gbm/D-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง