กีต้าร์คอร์ด: Gbmin-addM7

คอร์ด Gbmin-addM7
Guitar Chords Gbmin-addM7
This chord is played start on fret 2
Scale structure: R-m3-5-m7
Interval structure:
Note: Gb A Db E
Note: Gb A Db E

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gbmin-addM7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gbmin-addM7 type 1คอร์ด Gbmin-addM7 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง