กีต้าร์คอร์ด: Gm

คอร์ด Gm
Guitar Chords Gm
The guitar strings 4(D) and 3(G) are left open.
Scale G: G Am Bm C D Em F#dim
Note: G, Bb, D, G, D, G
Step: 1-b3-51(G), b3(A#/Bb), 5(D)
Alternative names: Gmin, G, -(Sol-minor, G-moll)
Step: 1-b3-51(G), b3(A#/Bb), 5(D)
Alternative names: Gmin, G, -(Sol-minor, G-moll)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gm ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gm type 1คอร์ด Gm type 2คอร์ด Gm type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง