กีต้าร์คอร์ด: Gmaj7/A-Slash

คอร์ด Gmaj7/A-Slash
Guitar Chords Gmaj7/A-Slash
Gmaj7/A หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Gmaj7 กับคอร์ด A โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gmaj7/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gmaj7/A-Slash-1คอร์ด Gmaj7/A-Slash-2คอร์ด Gmaj7/A-Slash-3คอร์ด Gmaj7/A-Slash-4คอร์ด Gmaj7/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง