กีต้าร์คอร์ด: Gmajor6

คอร์ด Gmajor6
Guitar Chords Gmajor6
This chord is played start on fret 7 Normal major chord with added 6th
Level: Advanced

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gmajor6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gmajor6-1คอร์ด Gmajor6-2คอร์ด Gmajor6-3คอร์ด Gmajor6-4คอร์ด Gmajor6-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง