กีต้าร์คอร์ด: Gmajor7-add6

คอร์ด Gmajor7-add6
Guitar Chords Gmajor7-add6
This chord is played start on fret 2
Scale structure: R-3-5-6-m7
Interval structure:
Note: G B D E F
Alternative names: G7/13
Note: G B D E F
Alternative names: G7/13

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gmajor7-add6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gmajor7-add6 type 1คอร์ด Gmajor7-add6 type 2คอร์ด Gmajor7-add6 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง