กีต้าร์คอร์ด: Gmajor7-add9

คอร์ด Gmajor7-add9
Guitar Chords Gmajor7-add9
This chord is played start on fret 1
Scale structure: R-2-3-5-m7
Interval structure:
Note: G A B D F
Alternative names: G7/9, -G7-add2, -G7-add9
Note: G A B D F
Alternative names: G7/9, -G7-add2, -G7-add9

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gmajor7-add9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gmajor7-add9 type 1คอร์ด Gmajor7-add9 type 2คอร์ด Gmajor7-add9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง