กีต้าร์คอร์ด: Gmin-addM7

คอร์ด Gmin-addM7
Guitar Chords Gmin-addM7
This chord is played start on fret 3
Scale structure: R-m3-5-m7
Interval structure:
Note: G Bb D F
Note: G Bb D F

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gmin-addM7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gmin-addM7 type 1คอร์ด Gmin-addM7 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง