อูคูเลเล่คอร์ด: Cm7/b5

Ukulele chords Cm7/b5 style 1Ukulele chords Cm7/b5 style 2Ukulele chords Cm7/b5 style 3Ukulele chords Cm7/b5 style 4Ukulele chords Cm7/b5 style 5
Ukulele Chords Cm7/b5
จากภาพใช้หมายเลข 1 ถึงเลข 4 ด้านล่างใช้บอกแทนลำดับของสายอูคูเลเล่ จุดสีดำใช้บอกตำแหน่งของตัวโน็ตของคอร์ด Cm7/b5 หรืออาจปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นตามความถนัดในแต่ละคน โดยยึดจุดแรก แทนนิ้วชี้เสมอ แถบคาดดำหมายถึงการกดทุกสาย หรือการทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงโน็ตเส้นนั้น และเครื่องหมาย o คือการดีดสายเปล่า สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคออูคูเลเล่ เพื่อจับคอร์ดอูคูเลเล่ Cm7/b5 ในแต่ละรูปแบบ

คอร์ดอูคูเลเล่อื่นๆ และ ใกล้เคียง