คอร์ด Am จับยังไง ตารางคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Am

รูปภาพคอร์ด Am

Chord Info

Details
Guitar chords in the key of A minor:
Am Bdim C Dm Em F G E E7 Gdim
Chord Am notes: A, E, A, C and E. You should not play the 6th string.
The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open.
A minor chord's alternative names:
Amin, A-, (La minor, A moll).
Structure
R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + major interval = E (scale degree = 5th)
Note
A,E,A,C,E
Important
Very important
Chord Name
Am (Amminor)

การจับคอร์ด Am ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Am ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Am ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Am ในรูปแบบที่ 3

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Am

คอร์ดอูคูเลเล่ Amคอร์ดอูคูเลเล่ Amคอร์ดอูคูเลเล่ Amคอร์ดอูคูเลเล่ Am
การจับคอร์ดกีต้าร์ Am, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Am, คอร์ด Am ทั้งหมด, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, วิธีจับคอร์ด Am ง่าย ๆ