คอร์ด B จับยังไง ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ

Chord Info

Details
B major scale notes: B C# Eb E F# Ab Bb
Major key chord sequence: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Structure
R-3-5,R = B,B + major interval = Eb (scale degree = 3rd),Eb + minor interval = Gb (scale degree = 5th)
Note
xorF#,B,F#,B,D#,F#
Important
Very important
Chord Name
B (Bmajor)

การจับคอร์ด B ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด B ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด B ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด B ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด B ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด B

คอร์ดอูคูเลเล่ Bคอร์ดอูคูเลเล่ Bคอร์ดอูคูเลเล่ Bคอร์ดอูคูเลเล่ B
การจับคอร์ดกีต้าร์ B, การจับคอร์ด B กีต้าร์, คอร์ด B ทาบ , จับคอร์ด B อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด B