คอร์ด F#m จับยังไง ฝึกคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด F#m หรือ คอร์ด Gb

รูปภาพคอร์ด F#m

Chord Info

Details
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger. & This chord is played start on fret 2 Basic minor triad
Structure
R-m3-5,R = Gb,Gb + minor interval = A (scale degree = minor 3rd),A + major interval = Db (scale degree = 5th)
Note
F#,C#,F#,A,C#,F#
Important
Very important
Chord Name
F#m (F#mminor)

การจับคอร์ด F#m ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด F#m ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด F#m ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด F#m ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด F#m ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด F#m

คอร์ดอูคูเลเล่ F#mคอร์ดอูคูเลเล่ F#mคอร์ดอูคูเลเล่ F#mคอร์ดอูคูเลเล่ F#m
ตารางคอร์ดกีต้าร์ F#m, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า F#m, คอร์ด F#m ใน, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่, คอร์ด F#m อูคูเลเล่