คอร์ด Fdim จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Chord Info

Details
You must leave out the 6th and 5th strings. & This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
Structure
R-m3-m5,R = F,F + minor interval = Ab (scale degree = minor 3rd),Ab + minor interval = B (scale degree = flat/diminished 5th)
Note
-,-,F,Ab,Cb,F
Important
occasionally used
Chord Name
Fdim (Fdimdim)

การจับคอร์ด Fdim ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Fdim ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Fdim ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Fdim ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Fdim ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Fdim

คอร์ดอูคูเลเล่ Fdimคอร์ดอูคูเลเล่ Fdimคอร์ดอูคูเลเล่ Fdimคอร์ดอูคูเลเล่ Fdim
ฝึกจับคอร์ด Fdim, ฝึกคอร์ด ทาบ Fdim, จับคอร์ด Fdim, วิธีจับคอร์ด Fdim , ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่