คอร์ด G จับยังไง ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์

Chord Info

Details
G major scale notes: G A B C D E F#
Major key chord sequence: G Am Bm C D Em F#dim
Structure
R-3-5,R = G,G + major interval = B (scale degree = 3rd),B + minor interval = D (scale degree = 5th)
Note
G,B,D,G,B,G
Important
Very important
Chord Name
G (Gmajor)

การจับคอร์ด G ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด G ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด G ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด G ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด G ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด G

คอร์ดอูคูเลเล่ Gคอร์ดอูคูเลเล่ Gคอร์ดอูคูเลเล่ Gคอร์ดอูคูเลเล่ G
คอร์ด G จับยังไง, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ G, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า G, คอร์ดกีต้าร์โปร่ง G, คอร์ด G ทั้งหมด