คอร์ด G7 จับยังไง ฝึดคอร์ดง่าย ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด G7

รูปภาพคอร์ด G7

Chord Info

Details
The strings 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
Structure
R-3-5-m7,R = G,G + major interval = B (scale degree = 3rd),B + minor interval = D (scale degree = 5th),D + minor interval = F (scale degree = minor 7th)
Note
G,B,D,G,B,F
Important
Frequently used
Chord Name
G7 (G77)

การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด G7

คอร์ดอูคูเลเล่ G7คอร์ดอูคูเลเล่ G7คอร์ดอูคูเลเล่ G7คอร์ดอูคูเลเล่ G7
วิธีจับคอร์ด G7 , ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ G7, คอร์ด G7 จับยังไง, เรียนจับคอร์ด G7, คอร์ด G7 อูคูเลเล่