เสน่หา คอร์ด นันทิดา แก้วบัวสาย

คอร์ดเพลง เสน่หา ของ นันทิดา แก้วบัวสาย และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

สงสารใจฉันบ้าง วานอย่าสร้าง รอยช้ำซ้ำเป็นรอยสอง รักแรกช้ำ น้ำตานอง ถ้าเป็นสอง ฉันคงต้องขาดใจตาย
Dark / Light
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • Bbsus4Chord Guitar Bbsus4
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#dimChord Guitar C#dim
 • C/EChord Guitar C/E
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • E7Chord Guitar E7
 • EbChord Guitar Eb
 • Ebmaj7Chord Guitar Ebmaj7
 • EdimChord Guitar Edim
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F/AChord Guitar F/A
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง เสน่หา นันทิดา แก้วบัวสาย. And lyrics with chords guitar Bb,F/A,Gm,F,C/E,Cm,Eb,Dm,G7,D7,Fm,Ebmaj7,Bbsus4,Edim

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bb F/A Gm FC/E FBbฮือ ฮือ ฮือ Bbฮื้อ    Gm        ฮือ ฮือ ฮือ Cmฮือ     
     ฮื้อ Fฮือ ฮือ ฮือ Bbฮือ    F------------------------Bbความ...   Ebรัก...   Bbเอย...   Gmเจ้าลอยF/Aลม  มาหรือ..Bb.  ไร... 
มาดลDmจิต... มาดลGmใจ...   เG7สน่ หCmา...     F       
Bbรัก  นี้D7จริงจากใจGmหรือเปล่า Eb หรือเBbหย้า... เFราให้เฝ้Bbาร่ำหา... 
หรือแกล้งเพียง แต่แลBbตา...   Gm ยั่วอุรC/Eา... ให้ หFลงลำBbพอง...
Instru :Bb GmCm FBb FBb GmCm FBb Fm Bbฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ๆ ๆ ------------------------
สงสEbาร ใจฉันBbบ้าง D7วานอย่าGmสร้าง  รอยEbช้ำ ซ้ำเป็นBbรอยสอง
รักแรกช้ำ น้ำตาBbนอง    F/A            Gm       
   Fถ้าเป็นEbmaj7สอง        ฉันFคงต้องขาBbดใจตBbsus4าย             Bb
Instru :Bb GmCm FBb FBb GmCm FBb Fm Bbฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ  ๆ ๆ------------------------สงสEbาร ใจฉันBbบ้าง D7วานอย่าGmสร้าง  รอยEbช้ำ ซ้ำเป็นBbรอยสอง
รักแรกช้ำ น้ำตาBbนอง    F/A            Gm        
  Fถ้าเป็นEbmaj7สอง          ฉันFคงต้องขาดใจตาย
Outro :Bb GmCm FBb GmEdim FBb EbBb
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เสน่หา คอร์ด นันทิดา แก้วบัวสาย

ฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ๆ ๆ

ความ...รัก...เอย...
เจ้าลอยลม มาหรือ...ไร...
มาดลจิต... มาดลใจ... เสน่หา...
รักนี้จริงจากใจหรือเปล่า
หรือเหย้า... เราให้เฝ้าร่ำหา...
หรือแกล้งเพียง แต่แลตา...
ยั่วอุราให้หลงลำพอง...

ฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ๆ ๆ

สงสารใจฉันบ้าง วานอย่าสร้าง
รอยช้ำซ้ำเป็นรอยสอง
รักแรกช้ำ น้ำตานอง ถ้าเป็นสอง
ฉันคงต้องขาดใจตาย

ฮือ ฮือ ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ๆ ๆ

สงสารใจฉันบ้าง วานอย่าสร้าง
รอยช้ำซ้ำเป็นรอยสอง
รักแรกช้ำ น้ำตานอง ถ้าเป็นสอง
ฉันคงต้องขาดใจตาย