คอร์ดเพลง และ เนื้อร้อง ของ Elvis presley

 1. A Mess Of Blues - Elvis presley
 2. Cotton Candy Land - Elvis presley
 3. A Whisting Tune - Elvis presley
 4. Edge Of Reality - Elvis presley
 5. He's Your Uncle Not Your Dad - Elvis presley
 6. We Can Make It In The Morning - Elvis presley
 7. Never Again - Elvis presley
 8. Shake Rattle And Roll - Elvis presley
 9. Thinking About You - Elvis presley
 10. Blueberry Hill I Can't Stop Loving You - Elvis presley
 11. From A Jack To A King - Elvis presley
 12. I'm Left You're Right She's Gone - Elvis presley
หน้า 2/47