คอร์ดเพลง และ เนื้อร้อง ของ 7 Days Crazy

  1. แค่ได้รักเธอ - 7 Days Crazy
  2. เธอเก่งเรื่องลืมฉันเก่งเรื่องจำ - 7 Days Crazy
  3. ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก - 7 Days Crazy
  4. เหตุการณ์นี้ - 7 Days Crazy
  5. ไม่ผิดหรอกเธอ - 7 Days Crazy
  6. เพิ่งจะรู้ - 7 Days Crazy
  7. ขวางหูขวางตา - 7 Days Crazy
  8. ต่อจากนี้ - 7 Days Crazy